Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2019 r.

Przykładowe tematy - Seminarium Inżynierskie, semestr letni 2019

 1. Analiza i implementacja algorytmu k-średnich wspomagana strukturą pi-cube.
 2. Eksperymenty i implementacja interaktywnych metod dostępu danych przy użyciu struktur hierarchicznych.
 3. Implementacja i testy nowej metody grupowania gęstościowego opartego o algorytm DBSCAN i granularną strukturę pi-cube.
 4. Implementacja i testy nowej metody grupowania gęstościowego opartego o algorytm NBC i granularną strukturę pi-cube.
 5. Projekt i implementacja webowego modułu interaktywnej wizualizacji dużych zbiorów danych na przykładzie zbioru Checkins.
 6. Projekt i implementacja webowego modułu interaktywnej wizualizacji dużych zbiorów danych na przykładzie zbioru Checkins.
 7. Projekt i implementacja modułu do testowania wydajności hiearchicznych struktur danych.
 8. Grupowanie przybliżone w oparciu o hierarchiczną strukturę danych
  • implementacja i analiza wybranych algorytmów.
 9. Grupowanie z ograniczeniami z wykorzystaniem sieci neuronowych do wyznaczania odległości pomiędzy obiektami.
 10. Implementacja i analiza algorytmu DBSCAN przy użyciu platformy MADlib.
 11. Implementacja i analiza algorytmu NBC przy użyciu platformy MADlib.

Interaktywna wizualizacja i eksploracja danych

W kontekście eksploracji danych, słowo interaktywny może odzwierciedlać jak wygląda, a w zasadzie jak powinna przebiegać praca analityków danych. W 1996 Shneiderman sformułował sformułował swego rodzaju metaforę opisującą proces analizy danych, tzw. mantrę (Shneiderman, 1996), do której często odwołują się specjaliści jeśli chcą wyjaśnić pojęcie interaktywnej eksploracji lub wizualizacji danych. Wspomniana matra brzmiała: Overview first, zoom and filter, then details on demand. Zgodnie z nią przykładowy interaktywny proces analizy danych może wyglądać następująco: Analityk zadaje do systemu zapytanie (ang. analytical task), oczekuje na odpowiedź, a następnie ją analizuje, czyli stara się ją zrozumieć i ocenić. Jeśli na podstawie odpowiedzi systemu nie jest w stanie wyciągnąć wartościowych dla siebie wniosków, wówczas zmienia parametry zapytania i powtarza cały proces. W przypadku kiedy czas odpowiedzi jest duży - powiedzmy powyżej pięciu sekund - wówczas, taki proces, zgodnie ze standardami HCI (human-computer interaction), staje się dla użytkownika uciążliwy. W takiej sytuacji, nie możemy stwierdzić, że proces analizy, czy eksploracji danych jest interaktywny. Ma to szczególne istotne znaczenie kiedy zbiór danych jest duży. Jest to również powód dla którego obecne metody eksploracji dużych danych stają się niewystarczające. Operując na dużej liczbie obiektów, analityk nie jest po prostu w stanie uzyskać odpowiedzi o systemu w krótkim czasie. Niemniej jednak, zakładając, że użytkownika nie zawsze interesuje dokładny wynik analizy (co w wielu przypadkach jest prawdą), wydaje się, że odpowiedzią na opisany tutaj problem może być projektowanie algorytmów w taki sposób, aby użytkownik mógł otrzymywać właśnie przybliżoną odpowiedź w zadanym przez niego czasie. Przykładowym rozwiązaniem, które wykorzystuje ten pomysł jest prototypowa baza danych BlinkDB (Agrawal, 2013), która pozwala użytkownikowi zadawać zapytania specyfikując oczekiwany czas uzyskania wyniku oraz jego zakładaną jakość.

Biorąc pod uwagę powyższy komentarz dotyczący eksploracji i wizualizacji danych w kontekście projektowania i budowania systemów działających w sposób interaktywny, proponujemy kilka poniższych tematów prac inżynierskich. Ich elementem wspólnym jest wykorzystanie specjalnej struktury (pi-cube) umożliwiającej dostęp do danych o zadanym stopniu granularności co pozwala na redukcję ilości danych potrzebnych do ich wizualizacji, czy eksploracji.

Uproszczony diagram systemu

Lista proponowanych tematów:

A. Projekt i implementacja interfejsu programistycznego systemu interaktywnej wizualizacji i eksploracji danych

Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja interfejsu programistycznego (API) w wybranej technologii dla systemu interaktywnej wizualizacji i eksploracji danych. API będzie stanowiło interfejs pomiędzy relacyjną bazą danych, a pozostałymi modułami systemy (tj. modułem wizualizacyjnym i modułem analitycznym). Głównymi zadaniami API będzie udostępnianie użytkownikowi możliwości wykonywania następujących operacji:

 • Tworzenie i modyfikowanie struktury pi-cube na podstawie wskazanego źródła danych (tabela w relacyjnej bazie danych).
 • Pobieranie wskazanego sparametryzowanego (za pomocą odpowiedniego filtra) fragmentu danych.
 • Optymalizacja sposobu przesyłania danych pomiędzy komponentami, w taki sposób, aby zachować interaktywność systemu.

Dodatkowe założenia i wymagania:

 • Przygotowanie zestawu testów jednostkowych do stworzonego oproramowania.
 • Przetestowanie możliwości API przy użyciu istniejącej biblioteki wizualizacji danych (np. D3.js lub ggplot).
 • Wykonanie eksperymentów przy użyciu różnych zbiorów danych (np. Checkins, New York Taxi Cab, Seattle Fire Calls, itp.).
 • Przedstawienie wyników eksperymentów w czytelnej i zrozumiałej formie.

Sugerowane technologie realizacji:

 • Python
 • Django
 • JSON

B. Implementacja interaktywnego modułu wizualizacji danych przy użyciu komponentu WebGL

Celem tego zadania jest opracowanie i implementacje interaktywnego modułu wizualizacji danych opartego o komponent WebGL, który stanowi element języka HTML5. Moduł powinien spełniać następujace założenia:

 • Moduł powinien posiadać bibliotekę java script, za pomocą której realizowany będzie dostęp do modułu dostarczania danych.
 • Bibliotego powinnakomunikować się z modułem dostarczania danych za pomocą odpowiedniego zdefiniowanego interfejsem typu RESTful.
 • W celach testowych, moduł powinien umożliwiać zastąpienie odwołań do serwisu RESTful danymi pochodzącymi z przygotowanych wcześniej plików JSON.
 • Powinny być wspierane podstawowe funkcjie interfejsu wizualizacji danych, takie jak: zooming in, zooming out, panning, selection.

Sugerowane technologie realizacji:

 • Java Script
 • HTML5 (WebGL)
 • jQuery
 • Bootstrap

C. Zastosowanie indukcyjnej agregacji danych w wybranych algorytmach grupowania gęstościowego

Celem zadania jest zaadoptowanie (przy współpracy z opiekunem, na podstawie dostarczonej dokumentacji oraz literatury) i zaimplementowanie koncepcji indukcyjnej agregacji w wybranych algorytmach gęstościowego grupowania danych.

Zadaniem studenta, oprócz implementacji, będzie zaproponowanie i przeprowadzenie odpowiednich testów, powrównujących wydajność zaprogramowanych algorytmów. Stworzony w ten sposób kod źródłowy zostanie włączony jako moduł do systemu służącego do testowania algorytmów eksploracji danych DMTOOLS.

Przykładowe zbiory testowe:

Sugerowane technologie realizacji:

 • Java - implementacja algorytmów
 • Python / ggplot - wizualizacja wyników

D. Projekt i implementacja progresywnego algorytmu grupowania danych

Zasada działania algorytmów progresywnych (anytime), polega na tym, że mogę one zwrócić wynik nawet jeśli ich działanie zostanie przerwane. Jeśli jednak algorytm będzie miał szansę działać dłużej, wówczas oczekiwany wynik powinien być lepszy. Algorytmy tego typu okreśna się rónież niekiedy mianem algorytmów przerywalnych.

Zadaniem inżynieranta będzie, w opraciu o literaturę i wybrany istniejący algorytm grupowania danych, zaprojektowanie we współpracy z opiekunem, zaimplementowanie oraz przetestowanie algorytmu progresywnego. Stworzony w ten sposób kod źródłowy zostanie włączony jako moduł do systemu służącego do testowania algorytmów eksploracji danych DMTOOLS.

E. Wykrywanie wzorców zachowań pacjentów na podstawie analizy wybranych zbiorów biomedycznych

Słowa kluczowe: behavioral patterns exploration, diabetes data set

F. Analiza i ocena przydatności wybranych metod wspomagania zarządzania przychodem

Słowa kluczowe: revenue management, prediction analysis

Przykładowe zbiory testowe:

Sugerowane technologie realizacji:

 • Java - implementacja algorytmów
 • Python / ggplot - wizualizacja wyników

Wybrana literatura

Książki

 1. Tadeusz Morzy, Eksploracja Danych Metody i algorytmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017

Artykuyły

 1. Godfrey P., Gryz J., Lasek P.: Interactive Visualization of Large Data Sets, IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering (TKDE), 2016, pp 2142–2157.
 2. Godfrey P., Gryz J., Lasek P., Razavi N.: Visualization through Inductive Aggregation, Proceedings of the 19th International Conference on Extending Database Technology, EDBT 2016, Bordeaux, France, March 14-18, 2016
 3. Godfrey P., Gryz J., Lasek P., Razavi N.: Interactive Visualization of Big Data, Beyond Databases, Architectures, and Structures: 12th International Conference, BDAS 2016, Ustron, Poland, Springer, 2016.
 4. Godfrey P., Gryz J., Lasek P., Razavi N.: Skydive: An Interactive Data Visualization Engine. In IEEE Symposium on Large Data Analytics and Visualization, Chicago, USA, October 25-26., 2015