Informacje

Zaliczenie:

 • Obecność i praca na laboratorium zakończona prezentacją raportu.
 • Kolokwium z treści wykładowych.

Egzamin:

Laboratorium

 1. Propozycje projektów i analiza
  • Wybór typu projektu (Interfejs webowy, interfejs desktopowy, interfejs mobilny, inny).
  • Wybór konkretnego tematu.
  • Analiza. (a) Charakterystyka użytkowników (zebranie informacji od 3 użytkowników). (b) Określenie zadań związanych z projektem. Np. aplikacja powinna umożliwiać zamówienie taksówki, która znajduje się najbliżej. (c) Istotne elementy interfejsu (od strony technicznej). (d) Zależności pomiędzy komponentami. (e) Zdefiniowanie podstawowych elementów systemu w formie diagramu.
  • Strona internetowa projektu, która docelowo będzie stanowić końcowy raport dotyczący wykonanego projektu.
 2. Projektowanie.
  • Scenariusz. Napisz scenariusz zachowania użytkownika, który uwzględnia zadania zdefiniowane w punkcie 1. Zadania w scenariuszu powinny być konkretne i odnosić się do wybranego typu interfejsu i komponentów wybranego projektu.
  • Storyboard. Wygeneruj trzy wstępne projekty interfejsu użytkownika. Wyjaśnij każdy z nich i załącz storyboard pokazujące jak interfejs działa. Storyboard powinien łączyć opis z odpowiednimi szkicami pokazując jak interfejs będzie się zmieniał zgodnie ze scenariuszem. Po dokonaniu takiej analizy powinieneś móc wskazać dobre i złe strony projektu interfejsu z punktu widzenia przyswajalności, przejrzystości, wydajności i odporności na błędy.
  • Nie wchodź zbytnio w szczegóły. Skup się na koncepcji modelu interfejsu i komunikacji z użytkownikiem oraz na prostocie. Poświęcanie zbyt dużo czasu na projektowanie szczegółowego wyglądu interfejsu na tym etapie jest bezcelowe - w kolejnej iteracji może się zdarzyć, że konieczne będą duże zmiany. Preferowane są rysunki odręczne. Po narysowaniu należy dołączyć je (np. robiąc zdjęcie) do strony - raportu.
 3. Prototypowanie na papierze
  • Budowanie prototypu. Narysuj tło, menu, okienka dialogowe i inne potrzebne elementy interfejsu. Zdecyduj, jak zaimplementować dynamiczne części interfejsu. Nie musisz przygotowywać każdego możliwego ekranu. Naucz się tworzyć potrzebne okna “w biegu”.
  • Przygotuj briefing dla użytkowników. Przygotuj co najwyżej jedną stronę tekstu, który wyjaśni jakie jest zastosowanie Twojej aplikacji. Podaj potrzebne informacje potrzebne dla użytkownika testowego. Informacje powinny być krótkie, proste i przejrzyste. Pamiętaj, że briefing to nie podręcznik ani instrukcja użytkownika.
  • Zapisz zadania ze scenariusza na osobnych karteczkach. Scenariusz powinien uwzględniać przynajmniej 3 zadania. Zapisz je i przekaż testerom. Sformułuj je w postaci konkretnych zadań (np. “Kup mleko, pomidory i chleb”). Zadania powinny być krótkie (wykonanie jednego nie powinno zająć więcej niż 5 minut).
  • Wybierz 2-3 osoby i poproś je o to, aby przetestowały Twój interfejs.
  • Zapisz obserwacje. Jeśli wystąpiły jakieś problemy, wyciągnij wnioski i popraw swój prototyp.
 4. Prototypowanie na komputerze Należy użyć komputerowego narzędzia do prototypowania interfejsu graficznego, np. Pencil. Prototyp stworzony na komputerze powinien charakteryzować się:
  • Dużą wiernością w wyglądzie. Za pomocą prototypu sprawdź jak rzeczywiście będzie wyglądać końcowa implementacja interfejsu. Rozłóż na ekranie poszczególne elementy w taki sposób jak przewidujesz, że będą rozłożone w docelowej aplikacji. Podejmij decyzje dotyczące kolorów, czcionek, wyrównania tekstu, ikon.
  • Dużą wiernością w odbiorze. Prototyp powinien w miarę dokładnie odpowiadać typowi interfejsu, jaki został wybrany (desktop, web, mobile).
  • Powinien implementować wszystkie funkcjonalności przewidziane przez opracowany wcześniej scenariusz. Nie powinien też wykraczać poza ten scenariusz.
  • Nie ma potrzeby implementowania backend’u na tym etapie.
 5. Implementacja
  • Interfejs należy zaimplementoawć w technologii adekwatnej do wybranego typu interfejsu (desktop, web, mobile).
  • Nie ma potrzeby implementowania backend’u (np. dostęp do bazy danych, zapisywanie danych) aczkolwiek interfejs powinien prezentować przykładowe dane.
  • Interfejs powinien symulować operacje, które da się wykonać przy użyciu docelowego systemu. Przykładowo, jeśli system ma służyć do rejestracji pacjentów, osoba testująca powinna mieć możliwość testowego stworzenia i dodania przykładowej osoby. Jak wspomniano wcześniej, nie ma konieczności implementowania funkcji służących do dostępu do danych.
 6. Testowanie
  • Poproś 3 osoby o wykonanie testów polegających na zrealizowaniu opracowanych wcześniej scenariuszy.
  • Zbierz od testerów komentarze.
  • Podsumuj zebrane informacje i wyciągnij wnioski dotyczące trzech podstawowych wymiarów użyteczności.
  • Czy projekt intefrejsu wymaga poprawek? Umotywuj prawidłowo swoją odpowiedź.

Slajdy